Talenty 1993 – 2003 (+ 2004)

Talenty 1993 – 2003 (+ 2004)

Silvia Fedorová

Výstava 23 účastníkov medzinárodnej prehliadky mladých tvorcov do 30 rokov Talente v Mníchove z rokov 1993 až 2004 otvorila činnosť novej bratislavskej galérie Veža. Tento výstavný priestor vznikol po rekonštrukcii bývalej prevádzky drôtovne. Stopy niekdajšieho účelu, ktoré v ňom boli zámerne ponechané, vytvorili síce nezvyčajný, ale na predstavovanie výtvarného umenia veľmi náročný priestor. Na výstave sa predstavili viacerí výtvarníci, ktorí dnes patria k renomovaným tvorcom – sklári Oliver Leššo, Patrik Illo, Palo Macho, šperkári Jana Machatová, Sylvia Jokelová, Ján Sajkala, Matúš Cepka, dizajnéri Miroslav Mládenek, Marián Ihring, Rasťo Čeleďa, Etela Lučová alebo textilné výtvarníčky Ildikó Dobešová, Adriana Poláková, Blanka Cepková. Obraz súčasnej podoby úžitkového umenia dotvárali práce menej známych alebo začínajúcich autorov. Mníchovské Talente priťahujú pozornosť odbornej verejnosti z celej Európy. Mladí tvorcovia, ktorí sa ocitli na mníchovskej prehliadke v medzinárodnej konfrontácii, boli zväčša študenti, prípadne čerství absolventi bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Výstava prác slovenských autorov, ktorí sa v rokoch 1993 až 2004 Talentov zúčastnili, si kladie za cieľ nielen predstaviť autorov našej verejnosti, ale i poukázať na skutočnosť, že po novembri 1989 sa sformovala nová generácia tvorcov. Mnohí z nich už nastúpili úspešnú umeleckú kariéru, ale ich práce nie sú širšej verejnosti známe. Chýba totiž možnosť vzájomnej konfrontácie na pravidelných prehliadkach.

ÚĽUV