Drotári v dielach umelcov

Drotári v dielach umelcov

Monika Škvarnová

Od mája do konca októbra 2005 je v Považskom múzeu v Žiline prístupná výstava Drotári v dielach umelcov, ktorá približuje početnosť, výtvarnú pestrosť a dokumentárnu hodnotu diel s motívmi vandrovných remeselníkov zastúpených v umeleckých zbierkach na Slovensku. Tento námet zaniknutého sveta sa uplatnil prevažne v klasických druhoch umeleckých diel – v dvoch stovkách kresieb, grafík, olejomalieb a plastík datovaných od 19. storočia až po súčasnosť. Na výstavu ich zapožičali tri desiatky galérií, múzeí a niekoľkí súkromní majitelia. Najstaršie zobrazenia majstrov sú spojené s rozvojom vedeckého miestopisného a etnografického štúdia. Umelci rôznych národností (Maďari, Rakúšania, Nemci, Francúzi, Angličania) upriamili svoju pozornosť na zvláštny fenomén vtedajšieho horného Uhorska – vandrovných drotárov. Obrazy a grafiky s postavami drotárov začali vznikať v druhom desaťročí a pretrvávajú do konca 19. storočia. Súvisia s epochou zaznamenávajúcou najväčší rozvoj remesla, spojený s intenzívnym putovaním majstrov do cudziny. Najpočetnejšou je na výstave kolekcia diel od domácich autorov, v ktorej motív drotára pretrváva až do súčasnosti. V nej je najstaršou prácou grafika od Jozefa Heinbuchera-Bikkessyho, ktorý postavu drotára stvárnil ako jeden z prvých maliarov už v roku 1816. Vierohodnosť zachytenia odevu radí toto dielo nielen k najstarším dokumentom o zovňajšku drotárov, ale i k vzácnym ilustráciám obuvi a odevu na severozápadnom Slovensku v prvých desaťročiach 19. storočia. V polovici 19. storočia slovenská inteligencia, ktorá stála na čele národného revolučného pohybu, začala považovať postavu vandrovného remeselníka za jeden zo symbolov národa. V prvej polovici 20. storočia téma drotárov vstúpila do tvorby viacerých významných osobností slovenskej výtvarnej moderny. V 40. a 50. rokoch minulého storočia tento motív doznieval v modernizujúcom sa svete. Od 70. rokov až po súčasnosť zachytávajú motívy starých majstrov rodáci z drotárskych oblastí (M. Cipár, O. Zimka). V kolekcii neprofesionálnej tvorby sa drotársky námet teší najväčšej obľube v plastikách z rôznych materiálov – v hlinenej plastike, v drôtených plastikách, v drevorezbe.

ÚĽUV