Ľudový odev na poštových známkach

Ľudový odev na poštových známkach

Redakcia

Slovenská známková tvorba po roku 1992 prirodzene nadviazala na tradície československej známkovej tvorby. Medzi vydanými známkami po roku 1993 môžeme k zvlášť vydareným realizáciám s námetom ľudového odevu zaradiť tri známky emisného radu Krásy našej vlasti z roku 1999 – Ženské čepce z Čajkova, Heľpy a Maduníc. Autorkou výtvarných návrhov podľa fotografií Karola Plicku je skúsená grafička a ilustrátorka Kamila Štanclová. Roku 2001 bola vydaná dvojica známok s námetom detvianskych krojov (ženský a mužský) podľa návrhov Júlie Piačkovej. Minulý rok vydala Slovenská pošta ďalšiu dvojicu známok, ktoré patria do tohto okruhu tém – ženský a mužský svadobný kroj z Paty. Autorkou výtvarných návrhov známok je Katarína Ševellová-Šuteková.

ÚĽUV