Party

Party

Anna Chlupová

Výraznou ozdobou neviest a zároveň znakom panenstva bývali party a vence. Zdobenie hlavy neviest bolo známe u všetkých slovanských národov a má veľmi starý pôvod. Na Slovensku bola táto úprava veľmi rôznorodá. Vytvorilo sa mnoho regionálnych foriem a zvyklostí. Niekde bola parta alebo veniec ozdobou mladuchy pri sobáši, inde znakom každého slobodného dievčaťa. Nosili sa buď vo sviatočné dni, alebo každú nedeľu. Vplyvom rôznych spoločensko-hospodárskych podmienok a čiastočne aj vplyvom mestskej módy nosenie party pretrvalo od začiatku 20. storočia len v odeve mladuchy. Party mali rozličnú veľkosť a formu, boli jednoduchšie i honosné, zhotovené z rôznorodých materiálov – sklených perličiek, plieškov, korálikov, drôtikov, výšiviek, mašličiek, stúh, umelých kvietkov, lístkov a pod. Staršie party charakterizovala jednoduchosť formy i výzdoby. Partu nevlastnila každá nevesta. V dedine bolo niekoľko párt, ktoré si dievčatá na sobáš navzájom požičiavali. Nákladné, bohato zdobené party zhotovovali jedna-dve ženy v dedine, jednoduchšie vedelo urobiť viacero žien.

ÚĽUV