Prvé Regionálne centrum remesiel ÚĽUV

Prvé Regionálne centrum remesiel ÚĽUV

Redakcia

V roku 2000 Ministerstvo kultúry SR schválilo projekt Ústredia ľudovej umeleckej výroby na budovanie regionálnych remeselných centier na Slovensku. Základný cieľ dať do prevádzky v každom z troch bývalých krajov remeselné centrum sa sčasti naplnil v tomto roku, keď ÚĽUV otvoril mimo Bratislavy prvé Regionálne centrum remesiel, a to na strednom Slovensku v Banskej Bystrici. Slávnostné otvorenie bolo 26. mája 2005. Záštitu nad otvorením prevzala manželka prezidenta Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová. Okrem zástupcov mesta Banskej Bystrice, Ministerstva kultúry SR a iných kultúrnych inštitúcií sa na ňom zúčastnili aj hostia z Fínskej organizácie pre remeslá Taito, s ktorou ÚĽUV úzko spolupracuje už viac ako desaťročie. Regionálne centrum remesiel začalo svoju činnosť v zrekonštruovanom meštianskom dome v centre mesta. V dvojposchodovom objekte so suterénom a podstreším sú pre verejnosť pripravené remeselné dielne Školy remesiel (textilná, drotárska, hrnčiarska, rezbárska a košikárska), predajňa ľudovoumeleckých výrobkov a galéria. Priestory suterénu so vstupom zo zadnej strany budovy budú slúžiť ako galéria na predstavenie tvorivých osobností z regiónu stredného Slovenska. Klenuté stropy, rôzne výčnelky, nepravidelnosti pôdorysu a stien, zvyšky bočného schodiska do bývalej pivnice samé osebe ozvláštňujú priestor a vyzývajú k rovnako tvorivým výstavným počinom. V značkovej predajni ľudovoumeleckých výrobkov návštevníci okrem darčekových predmetov a diel ľudových umelcov nájdu aj odbornú literatúru a potreby pre remeselníkov. Centrum je pripravené slúžiť aj ako kontaktné miesto pre remeselníkov zaujímajúcich sa o služby odborného poradenstva. Koncom roka bude pre záujemcov k dispozícii internetové pripojenie na špecializovanú stránku Virtuálna galéria ľudovej umeleckej výroby, ktorá poskytne informácie o mnohých aspektoch a zaujímavostiach tradičných remesiel na Slovensku. Otvorenie centra remesiel v regióne východného Slovenska sa po kompletnej rekonštrukcii objektu v Košiciach plánuje na rok 2008.

ÚĽUV