Zadania alebo podnety

Zadania alebo podnety

Ľuba Pavlovičová

Ateliér S + M + L – XL Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorý od roku 1995 vedie Karol Weisslechner, má svoj program postavený na syntéze slobodnej tvorivosti a umeleckého remesla. Semestrálne zadania prác sa pohybujú v širokej škále a menia sa od semestra k semestru. Poslucháči druhého ročníka dostali v tomto roku zadanie Reťaz, radenie, svetlo a tieň, pričom podstatou úlohy bolo nájsť veličinu radenia, zoraďovania a tvorby náhrdelníka, pokúsiť sa o nové riešenie v spájaní jednotlivých prvkov. Študenti tretieho ročníka dostali úlohu vytvoriť architektonickú zostavu troch nádob na tekuté skupenstvo ako súčasť stolovacej kultúry, pričom boli determinovaní podmienkou vyhotoviť ich z kovu. V štvrtom, bakalárskom ročníku si poslucháči už sami koncipujú a určujú program (K. Ondrejková, K. Španihelová). Do piateho ročníka – magisterského štúdia – študenti nastupujú už s vlastnými projektmi (M. Bezúch). V šiestom ročníku budúci absolventi pracujú podľa osobného, individuálneho programu (V. Durbák, J. Gottsteinová, K. Hrončeková, A. Timkovičová). V druhej polovici letného semestra na túto katedru prichádzajú aj poslucháči prvého ročníka na záverečný kurz s tým, že dostanú spracovať základnú tému, ktorou je prsteň. Naposledy to bola téma Prsteň Bratislava.

ÚĽUV