Bratislavskí drotári

Bratislavskí drotári

Redakcia

Výstavou s týmto názvom sa v Bratislave koncom mája predstavili členovia klubu drotárov, ktorý pôsobí na pôde ÚĽUV-u. Klub vznikol z prirodzenej potreby ďalšej spolupráce, výmeny skúseností, vzdelávania, vzájomného tvorivého ovplyvňovania sa ľudí, ktorí absolvovali kurz drotárstva v ÚĽUV-e. Založený bol v júni 2003, v súčasnosti má 35 členov, spomedzi ktorých viacerí pôsobia ako lektori remeselných kurzov. Vystavená kolekcia odzrkadlila nielen rozmanitú úroveň technickej a výtvarnej stránky súčasnej amatérskej drotárskej tvorby v Bratislave, ale aj rozličné postupy pletenia a práce s drôtom, príp. s ďalšími doplnkovými materiálmi. Nad tradičnými vzormi absolútne prevažovala vlastná tvorivosť autorov – šperky, figúry, miniatúry predmetov a pod.

ÚĽUV