Odkaz figurálnej tvorby Jána Frankoviča

Odkaz figurálnej tvorby Jána Frankoviča

K životným výročiam hrnčiara

Martin Mešša

Vlani uplynulo sto rokov od narodenia Jána Frankoviča a dvadsať rokov od jeho úmrtia (1905 – 1985). Bol štrnástym a posledným v rade majstrov z tejto rodiny. Hlavná produkcia Frankovičovcov sa zameriavala na výrobu džbánov, mís a tanierov s charakteristickou výzdobou z pásov, vlnoviek a bodiek. Centrálnym motívom na dne tanierikov bol maľovaný vtáčik. Figurálna tvorba bola v produkcii Frankovičovcov doplnkom, rozšírením sortimentu, ktorý výraznejšie využíval Ján až v čase spolupráce s ÚĽUV-om po roku 1956. Výrobu figurálnych dóz a svietnikov charakterizuje spojenie techník točenia a modelovania. Vernosť princípom točenia nádob sa prejavuje v dodržiavaní vertikálneho smerovania figúry najmä na svietnikoch a plastikách ženských postáv. Je výrazné aj v dózach s podobami medveďa alebo človiečika. Frankovič na svietnikoch a figúrach žien používa rovnakú techniku a niekedy aj rovnaké či podobné motívy výzdoby ako na svojich džbánkoch. Rovnaká je aj farebnosť zväčša tmavohnedej a okrovej vrátane dekoru či maľby naznačených častí odevu.

Figurálna tvorba Jána Frankoviča si našla supútnikov a pokračovateľov. Idú však svojím smerom, v ktorom rovnaký materiál, techniky točenia a modelovania a snaha o kompaktnosť figúry sú asi to jediné, čo z odkazu figurálnej tvorby Frankovičovcov ostalo.

ÚĽUV