Paličkovaná čipka – hľadanie originality

Paličkovaná čipka – hľadanie originality

Oľga Fratričová

Paličkovanie čipiek je jednou z veľmi obľúbených a žiadaných „ženských“ techník, ktoré sa v Škole remesiel ÚĽUV učia záujemkyne všetkých vekových kategórií od žiačok až po seniorky v rôznych stupňoch pokročilosti. Pre tie čipkárky, ktoré sa chcú ďalej zdokonaľovať a svoje remeselné zručnosti kreatívne rozvíjať, sú určené kurzy pod vedením výtvarníkov. Prvé dva viedla výtvarníčka Mgr. art. Blanka Cepková.

Témou prvého kurzu, ktorý trval od januára do júna 2004, bolo prestieranie. To je v súčasnosti najširšie pole pôsobnosti pre paličkovanú čipku. Zámerom kurzu bolo, aby si čipkárky k tejto téme našli nový, originálny prístup. Inšpiráciu sme zámerne nečerpali z predlôh, ktoré sú verejnosti prístupné, ani z tradičných vzorov. Cieľom kurzu bolo, aby sa čipkárky naučili vytvoriť si vlastný návrh, ktorý by bol zároveň ich osobným vyjadrením. Inšpiračným zdrojom bola prírodnina podľa vlastného výberu.

Druhý kurz, trvajúci od novembra 2005 do januára 2006, rozvíjal spôsob práce z prvého kurzu a bol jeho voľným pokračovaním. Úlohou bolo zhotoviť odevný doplnok – šál. Čipkárky mali tematicky vychádzať z poskladaného hárku papiera a overiť si, aké minimálne množstvo prostriedkov stačí pri hľadaní vhodného motívu. Logickým vyústením bola geometrizujúca forma.

ÚĽUV