Pavol Hlôška – Priestor pre nekonečno

Pavol Hlôška – Priestor pre nekonečno

Eva Trojanová

Pavol Hlôška patrí k posledným študentom prof. V. Ciglera, ktorý svojim žiakom vštepil úctu k sklenej hmote, nutnosť ovládať ju dobrou znalosťou remesla a vtlačiť jej duchovný rozmer. V duchu tohto kréda vníma Pavol Hlôška zákonitosti sveta cez tvarovú čistotu skleného objektu. Už vyše štvrťstoročie sa venuje náročnej práci sklára a výsledkami svojej tvorby patrí medzi súčasnú slovenskú špičku. Pracuje s optickým sklom, ktoré spracúva za studena rezaním, brúsením a leštením. Jeho výtvarná forma vychádza z kompaktnej hmoty základných geometrických útvarov. Sklený objekt však nepôsobí iba svojím tvarom, ale aj schopnosťou vizuálne ho meniť lomom svetla, reflexmi, zrkadlením vnútorných i vonkajších priestorov. Pavol Hlôška patrí ku sklárom, ktorí na slovenskej umeleckej scéne zaviedli túto novú kvalitu práce so sklom. Vo svojej koncepcii využíva perfektnú geometrickú formu. Najčastejšie pracuje s rôznymi premenami a variantmi trojuholníka, ihlana a ich priestorovými variáciami alebo s tvarom disku. Vnímanie geometrickej formy sa u Hlôšku spojilo s poznaním východných filozofií o charaktere a podstate sveta a vesmíru. Technicky je jeho špecialitou používanie procesu metalízy vo vákuu, ktoré využíva práve na dekomponované vizuálne štruktúry.

ÚĽUV