Bienále úžitkového umenia 2007

Bienále úžitkového umenia 2007

Slovo kurátoriek

Ágnes Schramm

Usporiadateľom 1. bienále úžitkového umenia Bratislava 2007 je Slovenská výtvarná únia s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Toto podujatie je paritnou akciou projektu Bienále voľného umenia, ktorého prvý ročník sa uskutočnil minulý rok. Podľa štatútu na bienále sa zúčastňujú prihlásení členovia jednotlivých združení SVÚ na základe výberu odbornej poroty. Výstavy sa môžu zúčastniť nesúťažne aj hostia, na základe pozvania kurátorov.

Koncepcia výstavy vychádza z princípu ešte donedávna uplatňovanej diferenciácie odborov na základe doktríny materiálovej participácie na finálnom diele alebo produkte. V konečnom dôsledku v tomto duchu prebieha aj súčasná výchova týchto odborov na Katedre úžitkového umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Platí to však len pre autorské zastúpenie a výber diel. Ich prezentácia vo výstavnom priestore hľadá nové vzťahy vyplývajúce zo vzájomnej harmónie či napätia medzi farbou, povrchom a objemom artefaktov, ich výrazom a obsahom, ale najmä v generačných vlnových dĺžkach. Ambíciou projektu a jeho ďalšou profiláciou na bienále višegrádskeho, prípadne európskeho rozmeru.

Užité + zažité = prežité (Dôvod preklenúť vžité nuansy?)

Mária Nepšinská

Výstava „úžitkového“ umenia sa do priestorov bratislavského Domu umenia opäť navracia po dlhých siedmich rokoch. Rozsiahla výstava ponúka priestor pre vzájomné konfrontácie autorov a zároveň odráža multilaterálny vývoj v slovenskom umení za ostatné roky. Zámerne sa tak vedľa seba ocitajú diela staršej generácie i mladých výtvarníkov a dizajnérov, ktorí sa úspešne prezentujú nielen na domácej, ale i svetovej scéne. Hoci výstava nie je objektívnym obrazom diania vo sfére remeselno-umeleckej produkcie a dizajnu u nás, ponúka aspoň čiastočný prienik do súčasnej výtvarnej kultúry.

Výtvarné prejavy vychádzajúce z remeselných tradícií sa ešte aj dnes označujú termínom „úžitkové“, hoci majú mnoho podôb a čoraz častejšie presahujú do sféry voľného umenia, alebo naopak, dizajnu. Tvorba dekoratívnych či funkčných predmetov sa odvíja s ohľadom na špecifiká materiálu a technológiu spracovania, avšak ponecháva umelcovi slobodu kreatívneho vyjadrenia a výhodu využívať prednosti zvoleného média. Jednotlivé diela autorov interpretujú rozmanité témy vyjadrené klasickými materiálmi a technikami, alebo naopak, nonkonformne využívajú novodobé hmoty spracované najmodernejšími technológiami.

ÚĽUV