Paličkovaná čipka a šperk

Paličkovaná čipka a šperk

Hany Kašičková

Autorka vedie v bratislavskom ÚĽUV-e kurz autorský drôtený šperk, určený pre dospelých frekventantov. Podobne koncipovaný kurz výroby autorských šperkov bol v roku 2007 otvorený pre čipkárky, ktoré ovládajú základné techniky paličkovanej čipky. Téma znela Moje mesto, teda Bratislava ako inšpiračný zdroj a východisko. Špecifikovaný bol aj druh šperku – brošňa alebo ihlica, pričom ťažiskovým materiálom mala byť textilná paličkovaná čipka, a doplnkový materiál, ako drôt, farebné koráliky či iné drobné polotovary, mohli dopovedať daný artefakt. V publikovanom výbere prác možno sledovať nápaditosť a spôsob spracovania témy.

ÚĽUV