Zimný prieskum VŠVU

Zimný prieskum VŠVU

2. časť

Mária Nepšinská

Pri ďalšom ohliadnutí sa na výsledky zimného prieskumu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave treba spomenúť invenčné nápady študentov 2. ročníka z ateliéru skla, ktorý vedie doc. Juraj Gavula. Spoločnú tému Flakón poňali ako výzvu vyjadriť svoje cítenie a tvorivú energiu v drobných objektoch, pri ktorých uplatňovali celé spektrum technologických postupov. Téma 3.ročníka by sa dala charakterizovať ako kombinovanie rôznych materiálov: Sklo a iné hmoty.

Ateliér odevného dizajnu na katedre textilnej tvorby sa pod patronátom doc. Júlie Sabovej venoval téme Krajčírsky prvok rozpracovaný do odevu v monochromatickej bielej farbe. Študenti mali množením či vrstvením zvoleného prvku (manžety, goliera, opasku, vrecka, alebo gombíkovej dierky) vytvoriť nositeľný odev s dokonalým vypracovaním jednotlivých detailov. Základnou filozofiou bolo hľadanie súvislostí medzi vnútornou a vonkajšou stavbou odevu a konštrukčnými prvkami modernej alebo historickej architektúry, ako kánon, rytmus, štruktúra, gradácia, pohyb. Zhotovené odevy mali do seba zahrnúť krajčírske detaily a architektonické formy, ktoré by vyzneli v jednotnom harmonickom celku. Biela farba determinuje estetický vzhľad a núti premýšľať o iných zákonitostiach výtvarného vyjadrenia v odevnej tvorbe, je symbolom prvopočiatku a čistoty, odráža svetlo a vytvára hru v štruktúre látky.

ÚĽUV