Dielka na ohmatávanie

Dielka na ohmatávanie

Eva Kelley

Miloslav Jaroš – narodil sa roku 1977 v Žiline. Vyštudoval estetiku a folkloristiku na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pracuje na súkromnej základnej umeleckej škole ako učiteľ gitary. Rezbárstvu sa venuje od roku 2005 a od roku 2007 spolupracuje s ÚĽUV. Vyrezáva štylizovaných koníkov, vtáčikov, muzikantov, anjelov a i. Pri práci využíva techniku štiepania, vypaľovania a vruborezu, stopu po píle, pilníku, rašpli a vibračnej brúske. Farebnosť dosahuje údením pri syroch, „dusením“ v čpavku, maľbou temperou, anilínovou farbou priamo na drevo alebo šepsový podklad. Finálne povrchové úpravy rieši ľanovým olejom, šelakom, damarovým alebo sprejovým lakom.

ÚĽUV