Textilmania

Textilmania

Viera Kleinová, Beáta Gerbócová

V Dizajn štúdiu ÚĽUV sa na výstave predstavili vysokoškolské práce z obdobia 2005 – 2008, ktorých spoločným znakom bolo remeselné východisko, tradičné textilné techniky či materiály. Ateliér textilného dizajnu VŠVU vedie od roku 2004 Mária Fulková. Jeho cieľom je komplexná výchova dizajnéra. Dôraz sa kladie aj na intermediálne presahy – využívajú sa nekonformné materiály a technológie, študenti reflektujú historické remeselné zázemie s transformáciou do súčasnosti. Ateliér tiež participuje na medzinárodnom projekte Rooms for free na podporu mladého textilného dizajnu. Z aktuálnej tvorby ateliéru sa na výstave objavilo niekoľko tém a druhov prác – najpočetnejšou skupinou boli návrhy metráží reagujúce na tému modrotlače.

ÚĽUV