Výšivka na zjedenie

Výšivka na zjedenie

Adriena Pekárová

Výtvarná a remeselná krása slovenskej ľudovej výšivky je očarujúcim dedičstvom. Je obdivovaná a inšpirujúca bohatstvom farieb a ornamentov nielen pre textilné výtvarné disciplíny, ale zvádza aj ku kreatívnym experimentom v celkom odlišnej rovine, ako ukazuje projekt akad. mal. Marty Bošelovej, vedúcej ateliéru remesla a dizajnu na Katedre výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spoločne so študentmi vytvorili slávnostnú tabuľu z jedál vytvorených podľa výšiviek. “…v dnešnom svete je jedlo jedným z najpríťažlivejších a „najstráviteľnejších“ výtvarných médií. Posun do inšpirácie ľudovou výšivkou bol viac-menej vecou náhodnej spolupráce s Katedrou slovenského jazyka a literatúry pri realizácii medzinárodnej konferencie Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. Frazeológia je súhrn ustálených slovných spojení, akási kultúrna identita, tradícia, odlišnosť… a práve tieto pojmy dali základ projektu Výšivka na zjedenie… Revúcku výšivku sme „vyšili“ syrovými niťami, sviežim ovčím syrom, bryndzou, chlebom, zeleninou a ovocím. Ako dezert sme podávali čokoládové goliere.”

“…ľudové umenie mi je blízke, je inšpiráciou môjho umeleckého programu. Mojím snom je vytvoriť zbierku ľudových textílií dostupnú študentom, ktorú by mohli vnímať nielen zrakom, ale i hmatom, čuchom a inšpirovať sa jej krásou. Liptov je ešte stále „poľom nepreoraným“. Nedávno sa mi podarilo zachrániť šatník z Liptovskej Osady, ktorý plánujeme v blízkej budúcnosti využiť na medzinárodnom workshope s názvom Fragment ku fragmentu. Pôjde o transformáciu ľudového ornamentu do súčasných médií.”

ÚĽUV