20 rokov keramického sympózia v Lučenci

20 rokov keramického sympózia v Lučenci

Štefan Oriško

Tohtoročné keramické sympózium v Lučenci oslavovalo svoje malé okrúhle jubileum – 20. výročie vzniku. Vo „vnútri“ sympózia sa však len málo zmenilo: organizácia a príprava boli rovnako komplikované, zázemie a technológia v kalinovskej továrni taktiež zostali.

Aj tento rok sa potvrdilo, ako silne môže vplývať továrenské prostredie na tvorbu, ktorá na sympóziu vzniká. Sám šamot poskytuje dosť širokú, ale predsa len obmedzenú škálu technických a výtvarných možností, podobne ako vysoké teploty vypaľovania spolu s priamym pôsobením ohňa v továrenských peciach. Čisto úžitkové výrobky z bežnej „neumeleckej“ továrenskej produkcie – rôzne typy tehál a šamotových prvkov – zužitkovali viacerí výtvarníci buď ako nájdený predmet – ready made, alebo ako polotovary. Z nich potom vytvárali konštrukcie svojich diel.

Danosti prostredia a továrne v doterajších ročníkoch sympózia vplývali na vznik početnejších exteriérových prác, tentoraz prevažovali diela pochopené ako galerijné interiérové predmety s charakterom objektu, závesného obrazu alebo škice. 20. ročník keramického sympózia v Lučenci v tvorbe siedmich účastníkov priniesol diferencované výtvarné stanoviská.

Jubilujúce sympózium uzatvorila výstava a malá konferencia zvažujúca možnosť spolupráce a kontaktov s podobnými podujatiami v okolitých krajinách.

Výsledkom sympózií je jedinečná zbierka keramických diel, ktorá tu za 20 rokov vznikla. Vo fonde galérie v Lučenci bolo za uplynulých 19. ročníkov 235 diel od 79 autorov, ktoré doplnili ďalšie z aktuálneho ročníka.

ÚĽUV