Cena Galérie NOVA za sklo 2009

Cena Galérie NOVA za sklo 2009

Sabina Jankovičová

Galéria NOVA vypísala druhý ročník súťaže pre výtvarníkov pracujúcich so sklom. Cieľom je umožniť konfrontáciu rôznych výtvarných prístupov a zároveň podporiť sklárske umenie. Sklo je materiál technologicky náročný a vyžaduje finančné zabezpečenie realizácie diel, ktoré je najmä pre mladých výtvarníkov problematické. Cena Galérie NOVA prináša víťazovi finančné ohodnotenie, ktoré môže významne prispieť k podpore jeho tvorivej činnosti. Ostatným účastníkom, odbornou porotou vybraným na sprievodnú výstavu, podujatie zabezpečí prezentáciu tvorby. K výstave je vydaný sprievodný katalóg. Cena Galérie NOVA je určená pre českých a slovenských sklárov bez obmedzenia veku. Súťaž sa vypisuje každé dva roky; už prvý ročník v roku 2007 mal ohlas najmä medzi mladými výtvarníkmi.

Tento rok sa ukázal ešte úspešnejší ako prvý ročník – počet prihlásených účastníkov stúpol na 85 a predovšetkým prihlásené diela boli rozmanitejšie. Zastúpené boli rôzne výtvarné prejavy: úžitkové sklo, objekt, ale aj inštalácie kombinujúce sklo s novými médiami. Odborná porota vybrali z prihlásených 22 finalistov. Tohtoročným víťazom sa stal Martin Múranica. Získal bakalársky titul v ateliéri skla u prof. J. Gavulu v roku 1999. V štúdiu pokračoval u Jana Hendrycha v Prahe a v Banskej Bystrici. V roku 2005 ukončil štúdium na Akadémii umenia vo Wroclawi. Do súťaže Galérie NOVA prihlásil dielo Spiaci (2007), pri ktorom porota ocenila práve nový prístup.

ÚĽUV