Ľubica Poncik

Ľubica Poncik

Adriena Pekárová

Ľubica Poncik (1981) skončila štúdium textilného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave len pred tromi rokmi, za tento krátky čas však vzbudila pozornosť odbornej verejnosti v zahraničí i v doma. Pre jej tvorbu je charakteristické spájanie tradičných a súčasných prvkov, či už sú to významové hodnoty, technická, technologická alebo materiálová škála. Naučila sa paličkovať, tkať, vyskúšala šitie, dizajnovanie textilného úžitkového objektu a najmä si osvojila sústredenú prípravu východísk pre svoju prácu.

V roku 2006 si odniesla ocenenie z medzinárodného fóra mladých tvorcov Talenty v Mníchove. V súbore troch obrusov transformovala historickú umeleckoremeselnú inšpiráciu cestou sublimačnej tlače na plochu obrusa. Jasný odkaz na hodnoty tradície stvárnený čistými formami a prostriedkami za pomoci modernej technológie. Tradičnú ľudovú výšivka z okolia Trnavy zlatou niťou „cez kartu“ preniesla technikou sublimačnej tlače na odev a vytvorila z dezénu výšivky vizuálne silný motív. Získala zaň uznanie v súťaži Kruhy na vode v roku 2008. Jej odevná tvorba nemá charakter výlučne galerijných exponátov, rešpektuje nároky na nositeľnosť. Okrem odevného dizajnu sa venuje tvorbe doplnkov a odevných prvkov, ďalšou oblasťou jej záujmu je šperk.

ÚĽUV