Rudolf Gontko – cesty k svoru

Rudolf Gontko – cesty k svoru

Želmíra Šípková

Rudolf Gontko sa rozhodol pre jednu z najnáročnejších ciest práce so samorastami – vybral si prácu so svorom. Drevo ho zaujalo až v zrelom veku, väčšiu časť života pracoval v autoopravovniach. Postupnými krokmi v „teórii i praxi“ – skúšaním vhodných technologických postupov a hľadaním tvarových inšpirácií v literatúre o pastierskom umení a tiež v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine, dospel k dnešnej podobe svojich výrobkov. Rudolf Gontko si ako inšpiračný zdroj vybral tradičný bačovský riad. Vyrába črpáky, odlievaky, geletky, črpačky, soľničky, lyžice, naberačky, lopatky, misy. Od roku 2004 vstúpil do spolupráce s ÚĽUV-om a pravidelne prezentuje svoju prácu na jeho podujatiach. Posledným uznaním jeho majstrovstva je titul majster ľudovej umeleckej výroby, ktorý získal v roku 2008.

ÚĽUV