ÚĽUV je Slovensko

ÚĽUV je Slovensko

Rozhovor s generálnym riaditeľom ÚĽUV Milanom Beljakom

Redakcia

Ak na Slovensko zavíta niekto zo zahraničia, odnáša si so sebou ako spomienku „typical objekt“ z predajne ÚĽUV-u. Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) už viac ako polstoročie predstavuje v obchodnej sieti jedinečný kontaktný bod, kde sa dá stretnúť so Slovenskom. O jeho minulosti, prítomnosti i budúcnosti hovorí generálny riaditeľ Ústredia ľudovej umeleckej výroby Milan Beljak.

Udalosti, ktoré sa udiali za posledných dvadsať rokov, nás do veľkej miery pripravili o vlastnú identitu. Pod tlakom hospodárskych a ekonomických reforiem sme sa odtrhli od tradícií, osvojili sme si kozmopolitný životný štýl a vlastná kultúrna minulosť čoraz menej oslovuje súčasnú generáciu. Môže v týchto nových podmienkach, pod tlakom komercie, ešte existovať tradičné ľudové umenie?

“Som presvedčený, že ľudové umenie bude aj naďalej existovať súbežne s tzv. veľkým umením, pretože je to prirodzený výtvarný prejav človeka. Otázkou je, akú bude mať podobu a či si dokáže zachovať svoju originalitu, pretože práve jedinečnosť ľudového výtvarného prejavu je v globalizujúcom sa svete najviac ohrozená. … Treba vytvoriť podmienky, ktoré by podporili kreativitu ľudových výrobcov a vymanili ich súčasnú produkciu zo stagnácie, v ktorej sa v súčasnosti nachádza. … Je preto nevyhnutné opäť ľudové umenie posunúť k záujemcovi a ponúknuť mu hodnotu, ktorá bude tradičná i moderná. V ÚĽUV-e vyrástla veľmi silná generácia dizajnérov, ktorí dokázali vyťažiť z ľudového umenia jeho pravé hodnoty a zaktualizovať ho. Vytvoriť čosi, čo sa dá nielen nazvať, ale aj je národným dizajnom. … Ich tvorba doslova zľudovela a autorské návrhy, ktoré vytvorili v spolupráci s ľudovými výrobcami, sa dnes považujú za tradičný ľudový prejav a nikto si neuvedomuje, že sú nápadom konkrétneho autora.”

Čo očakávate od spolupráce ľudového výrobcu a dizajnéra?

„Aby sa ľudové umenie vrátilo späť do našich domácností a spoluvytváralo štýl nášho bývania. Je to o zachovaní pocitu „národnosti“, o originalite a predovšetkým o nápade, ktorý je v rukách dizajnérov a ľudových výrobcov. ÚĽUV sa rokmi vyprofiloval na značku, ktorá je synonymom Slovenska. Kedysi bolo v ÚĽUV-e množstvo skvelých vecí. V organizácii pracovalo sedem-osem výtvarníkov a zdalo sa, že nebude problém nimi navrhnuté vzory v teréne variovať, že budú prirodzeným spôsobom vznikať nové a udrží sa nejaký vývoj. Ukázalo sa, že to nefunguje. … Vývoj u nás nebol za posledných dvadsať rokov najšťastnejší a treba si priznať, že sa zabrzdil.

Už desať rokov sa snažíme v ÚĽUV-e oživovať dizajn a budovať ho na tradícii. Podujatie Kruhy na vode nie je samoúčelná akcia. Je to tvorivá súťaž, kde mladí dizajnéri preukazujú schopnosť spracovávať podnety získané z ľudového umenia a aplikovať ich do svojej tvorby. Touto formou oslovujeme mladé talenty, hľadáme tých, ktorých by tento typ práce zaujal a chceli by sa jej cielene venovať. Lenže pokiaľ nebude existovať výroba, niet pre nich v praxi uplatnenie. … Druhá, rovnako podstatná vec je, že dizajnér z vlastnej kreativity nevyžije. Musí si byť vedomý, že vytvára dielo, ktoré bude opakovane vyrábané, že sa ho istým spôsobom vzdáva a s ním čiastočne aj autorstva. Ale to neznamená, že si výrobok nezachová invenčnú výnimočnosť, ktorú mu dal. To je vklad, ktorého hodnota bude reprodukovaná.”

Ako si predstavujete spoluprácu ÚĽUV-u s dizajnérmi?

“Je to stále ešte len predstava, ktorá závisí aj od toho, či nájdeme ľudí, ktorí budú ochotní zrealizovať ju a uviesť do života. Mojou predstavou je vytvoriť otvorený ateliér. … Odborní pracovníci ÚĽUV-u sprostredkujú výrobcovi gratis dizajnéra, s ktorým bude spolupracovať na novom produkte. Prototyp posúdi odborná výtvarná komisia a ak zaujme svojou výnimočnosťou, ÚĽUV ho odkúpi do svojej muzeálnej zbierky a na základe odporúčania ho postúpi do výroby. Spolupráca dizajnéra sa však týmto nekončí. Dizajnér nielen nový výrobok navrhne, ale aj dozoruje jeho ďalšiu výrobu. … Možno sa výsledok dostaví až o tri roky, ale raz treba začať, uviesť model do života a preveriť jeho životaschopnosť. … ÚĽUV musí naďalej pôsobiť ako živá, kreatívna dielňa.“

ÚĽUV