Helena Šišková a obrázky, ktoré rozprávajú

Helena Šišková a obrázky, ktoré rozprávajú

Nora Čechmánková

Helena Šišková (1935 Vrbové) získala odborné výtvarné vzdelanie na škole umeleckého priemyslu v odbore fotografia. Od roku 1990 sa venuje maľbe na sklo. Inšpiruje sa tradičnou ľudovou maľbou na skle, ale uplatňuje aj vlastné výrazové prostriedky. Tvorba Heleny Šiškovej odzrkadľuje jej spomienky na detstvo a vzťah k prírode. Tematicky sa neustále vracia nielen k ročným obdobiam, ale aj k životu na vidieku, či už zobrazovaním pracovných činností, alebo sviatočných chvíľ (vianočné trhy, pečenie koláčov, koledníci). Predlohy pre kroje a budovy čerpá z literatúry, ostatné si kreslí sama. Náboženská tematika je u nej menej zastúpená, považuje ju za svoju súkromnú tému. S ÚĽUV-om začala spoluprácu hneď na začiatku 90. rokov. V roku 2009 dostala titul majsterka ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV