Po stopách jedného vzorníka

Po stopách jedného vzorníka

Alena Rybáriková

Vzorník výšiviek zo Zliechova je súčasťou zbierkového fondu ÚĽUV-u – Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave. Vzorník vznikol v miestnej škole v Zliechove pod vedením učiteľky Eleny Zubčekovej. Vyšívali ho dievčatá vyšších ročníkov (šiesteho až ôsmeho) na hodinách ručných prác, asi v rokoch 1934 – 1935. Vzorník obsahuje vzory, ktoré sa v Zliechove používali pri vyšívaní jednotlivých častí ľudového odevu, od najjednoduchších po najnáročnejšie. Vzory zo vzorníka sa používali na mužských košeliach, ženských rukávcoch a zásterách. Rozmery celého vzorníka sú 70 x 184 cm. Vzorník je dokladom vzorov používaných v tridsiatych rokoch 20. storočia, keď vrcholil vývoj zliechovskej výšivky.

ÚĽUV