Sloverige v slovníkoch nenájdete

Sloverige v slovníkoch nenájdete

Eva Riečanská

Sloverige je slovo, ktoré v slovníkoch nenájdete. Vzniklo spojením názvov dvoch krajín: Slovensko a Sverige. Pod týmto nezvyčajným pomenovaním uvádza ÚĽUV v spolupráci so švédskou organizáciou Svensk Slöjd (Švédske remeslo) výstavu slovenských a švédskych remeselných tradícií. Názov Sloverige je výstižný, odráža hravý charakter výstavy aj jej nezvyčajný obsah: výstava síce prezentuje tradičné umelecké remeslo a jeho súčasné transformácie, no svojou podstatou je netradičná. Akcentuje totiž podobnosti a paralely, ktoré spájajú dve od seba na prvý pohľad – či vo všeobecnom povedomí – geograficky i kultúrne vzdialené krajiny. Vedľa seba stojace artefakty zámerne nie sú označené, texty nezdôrazňujú ich krajinu pôvodu. Koncepcia výstavy tak necháva naplno vyznieť tomu, čo ich spája v materiáli i výtvarnom poňatí. Výstava otvára nové pohľady na to, čo nás spája, ako aj na otázky univerzálnosti remeselnej zručnosti, citu pre materiál a estetického cítenia. Dôležitým spojovníkom je aj priateľstvo ľudí, ktorých spája nadšenie pre remeslo, jeho uchovávanie a rozvoj. Výber Anny Åhlin prezentuje 26 švédskych a 28 slovenských autorov a autoriek. V roku 2009 bola výstava v rôznych obmenách s úspechom predstavená na niekoľkých miestach vo Švédsku. V tomto roku má možnosť konfrontovať paralely švédskych a slovenských remeselných tradícií publikum na Slovensku – po Bratislave čakajú výstavu reinštalácie v galériách ÚĽUV-u v Tatranskej Lomnici a Banskej Bystrici.

ÚĽUV