Teraz – 6. keramické bienále v Kapfenbergu

Teraz – 6. keramické bienále v Kapfenbergu

Štefan Oriško

Keramické bienále v rakúskom meste Kapfenberg si doterajšími ročníkmi stihlo získať medzinárodné renomé. Jeho posledný, šiesty ročník (október – november 2009) oboslalo 230 výtvarníkov z 38 krajín. Už predchádzajúce bienále sa otvorilo širšiemu svetu. Bienále má súťažný charakter: diela sa vyberajú na základe zaslanej dokumentácie, potom ich hodnotí medzinárodná porota. Na vernisáž býva vždy pripravený aj katalóg.

Od príbuzných keramických výstav sa kapfenberská výstava odlišuje vopred vyhlásenou témou, ktorá je všeobecne zrozumiteľná, jednoduchá, umožňujúca však rozličné interpretácie. Pre aktuálny tematický rámec sa pristúpilo k anglickej formulácii At the moment (Teraz, v tejto chvíli). Nielen táto, ale všetky doterajšie témy možno vnímať cez európsku kultúrnu tradíciu, filozofiu či teóriu umenia. Usporiadatelia bienále ohlasujú nielen tému, ale určujú i základné kategorizovanie pre zaslané diela: objekt, nádoba, neprijímajú sa dizajnérske návrhy. Snahou je podporiť voľnú tvorbu a udržať klasické druhy v keramike. Škála autorských interpretácií témy siahala od privátnych vzťahov cez poetiku keramickej tvorby až po politické odkazy.

ÚĽUV