Variácie na tému hračka

Variácie na tému hračka

Peter Šugár

Na výstave Hra + drevo v Dizajn štúdiu ÚĽUV prezentujú svoj pohľad na hračku študenti odboru tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Odbor vznikol na tejto škole v roku 2006, tento rok končia prví absolventi. Pedagógom Michalovi Hanulovi a Ľubomírovi Žilovi sa podarilo zabezpečiť špičkové technické vybavenie a nové ateliéry, v čom na Slovensku škola nemá konkurenciu. Moderne koncipovaný odbor vychádza z hľadania inšpirácie v ľudovom umení a spája ho s požiadavkami súčasného človeka. Dôraz je kladený na zvládnutie praktických postupov spracovania materiálu s pripojením pridanej hodnoty – umenia/dizajnu. Na výstave sa podarilo ukázať množstvo variácií, ako môže dnes hračka vyzerať.

ÚĽUV