Dizajn s tvárou ÚĽUV-u

Dizajn s tvárou ÚĽUV-u

Dana Kľučárová

Janka Menkynová pôsobila v bratislavskom Ústredí ľudovej umeleckej výroby ako výtvarníčka celých 42 rokov. Prenikla do širokej škály tradičných materiálov a množstvom autorských prototypov prispela k rozvoju dizajnérskej tvorby v ÚĽUV-e. Jej práca bola zameraná na návrhy malých sérií, s dôrazom na úžitkovosť ľudovoumeleckých predmetov. Hlavným zámerom autorky bolo nájsť vo svojej tvorbe čo najčistejší tvar úžitkového predmetu, ktorý by zodpovedal potrebám a vkusu moderného človeka, rešpektujúc pritom tradičný materiál a technológiu. Výtvarné návrhy realizovala s konkrétnymi výrobcami, s ktorými živo spolupracovala. V polovici marca tohto roku bola v Galérii ÚĽUV otvorená retrospektívna, v poradí tretia autorská výstava J. Menkynovej.

ÚĽUV