Majoliková plastika Jitky Petrikovičovej

Majoliková plastika Jitky Petrikovičovej

Dana Doricová

Jitka Petrikovičová (1926) študovala na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Brne. Po skončení (1946) pracovala vo výskume ľudového umenia a venovala sa návrhom pre výrobu v Ústredí ľudovej a umeleckej výroby v Uherskom Hradišti. Po vydaji v roku 1950 sa presťahovala do Martina, kde žije doteraz. Venovala sa tvorbe textilu a keramiky a čerpala z poznania ľudového umenia. Od roku 1961 je v slobodnom povolaní a tvorí len keramiku.

V roku 1972 s veľkou invenciou a tvorivosťou vniesla majoliku a techniku džbankárstva do súčasného výtvarného prejavu. Cykly plastík na ľudovú tému sú základom a východiskom k ďalšiemu vývoju. Autorka ich komponovala z celých i pozdĺžne rozrezaných vytočených džbankárskych tvarov a doplňovala ich točenými a modelovanými drobnejšími prvkami. Okrem tejto línie prác hľadala ďalšie možnosti. Vytvorila rozvinutejšie, tvarovo rozmanitejšie a bohatšie kompozície pukov kvetín a stromčekov. Zostala verná tvarom vytočeným na kruhu.

V roku 1974 autorka vytvorila 16 prevažne veľkorozmerných plastík. Najvyšší Stromček má až 155 cm. Odpútala sa od priamych ľudových inšpirácií, ale uchovala si ich logiku.

Začala rozvíjať aj možnosti reliéfov v podobe tanierov. Reliéfy tvoria bohatú časť tvorby autorky. Aj rok 1976 znamenal podstatný tvorivý posun. Autorka prešla k plastickému sochárskemu tvaru vytočenému na kruhu. Ďalšou oblasťou keramickej plastiky J. Petrikovičovej sú diela s krásou krakelovanej glazúry.

ÚĽUV