Narodil som sa pod rebríkom…

Narodil som sa pod rebríkom…

Stanislav Kytka

Vestenická dolina spadá do regionálnej časti hornej Nitry. Jej názov je odvodený od názvov dvoch tamojších dedín, Dolných a Horných Vesteníc. Najstarší obyvatelia Vesteníc podľa pamäti svojich otcov a dedov spomínajú, že od dávnych čias obchodovali s ovocím. Ovocie vo veľkom množstve nakupovali od veľkostatkárov zemianskych sadov a i s deťmi odchádzali na niekoľko týždňov na oberačky. Pre vlastnú potrebu, podľa vlastných skúseností, si vyrábali pracovné náradie a prepravné nádoby. Základom pri zberových prácach bol vestenický rebrík. História a úspech ich života vytvorili o vytrvalých a pracovitých Vesteničiaroch slovnú charakteristiku „narodil sa pod čerešňou“ alebo „pod rebríkom“.

Autor článku sa výrobu rebríkov naučil od svojho otca, ktorý nasledoval svojho otca. Oberačkový, ovocinársky rebrík je najpotrebnejšou pomôckou pri zbere ovocia. Rebrík musí pevne stáť, musí byť stabilný a symetrický, aby bol bezpečný. Keď si ho človek vyloží cez ruku na plece v prvej tretine od hrubého konca a nesie ho v horizontálnej polohe, mal by zostať v relatívnej rovnováhe. Vtedy je kvalitný. Dnes ho nahrádzajú hliníkové, neosobné rebríky.

ÚĽUV