Učiť sa je „in“

Učiť sa je „in“

Nové trendy vzdelávania v ÚĽUV-e

Redakcia

Systematickú výučbu tradičných remesiel a výrob, určenú pre širokú verejnosť, začalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby plánovať v prvej polovici 90. rokov 20. storočia. V lete roku 1999 otvoril ÚĽUV svoju Školu remesiel v Bratislave s kurzami tradičných výrob pre všetky vekové kategórie záujemcov. V roku 2005 otvoril Školu remesiel aj na strednom Slovensku v Banskej Bystrici.

Časom sa vynorili ďalšie stimuly na rozšírenie vzdelávacích foriem a najmä adresátov. ÚĽUV vydal príručky učebnicového typu o výrobe a marketingu pre malé remeselnícke dielne. Začal vyhlasovať súťaže remeselno-výtvarných prác pre deti, ktorá vyvolala aktivitu pedagógov a lektorov pracujúcich s vekovou kategóriou školopovinnej mládeže. Zriadil Múzeum ľudovej umeleckej výroby ako odbornú základňu pre vzdelávanie vo svojej oblasti. Všetky tieto skutočnosti vytvárajú dobré podmienky na rozvinutie vzdelávania pre výrobcov, pre učiteľov základných škôl, pre výtvarných pedagógov a pre lektorov remesiel.

Témami vzdelávacieho programu pre výrobcov je tvorba vlastnej úspešnej pozície v trhovom prostredí, zvýšenie právneho vedomia, prehĺbenie ekonomických znalostí, rozvoj výrobnej praxe a marketingových zručností a v neposlednom rade poznanie podmienok spolupráce s ÚĽUV-om.

ÚĽUV