Ihriská Michala Hanulu

Ihriská Michala Hanulu

Peter Šugár

Michal Hanula sa u odbornej verejnosti etabloval ako dizajnér zaujímajúci sa o tradíciu, tradičné postupy či materiály. Nosnou líniou jeho tvorby sú predmety vytvárané najmä technikou točenia dreva za mokra. Druhou najvýznamnejšou oblasťou jeho tvorby je navrhovanie a realizácia detských ihrísk. Pri ich navrhovaní využíva vedomosti, ktoré získal počas štúdia na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici, odbor tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov. Pri ich realizácii spolupracuje so svojimi študentmi na rovnomennom odbore na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, ktorý vedie. Rešpektuje kultúru a tradíciu daného regiónu, čerpá z ľudovej kultúry a pracuje hlavne s tradičnými materiálmi ako drevo, kov, textil, koža. Jednotlivé objekty ihrísk sú postavené na princípe hlavolamu alebo didaktickej hračky. Pri hre treba vynaložiť fyzickú aktivitu a zároveň použiť rozum. Na dosiahnutie cieľa upozorní zvuk zvonca, pohyb nejakej časti, vytvorenie zaujímavého obrazca. V obrazovej časti predstavujeme realizáciu detského ihriska v objekte Kozí Vŕšok pri Ivachnovej. Ide o diaľničné odpočívadlo spojené s čerpacou stanicou a prevádzkou na produkciu a predaj mliečnych výrobkov.

ÚĽUV