Z nití tvorivosti a tradície – Jarmila Rybánska

Z nití tvorivosti a tradície – Jarmila Rybánska

Juraj Zajonc

Pre Jarmilu Rybánsku (1962) boli už v detstve záľubou textilné techniky. Bližšie ich spoznala počas štúdia na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach. Po skončení školy pracovala ako podniková výtvarníčka. V roku 1996 začala spolupracovať s ÚĽUV-om ako výrobkyňa paličkovaných čipiek a v roku 2001 sa stala lektorkou výučby textilných techník v Škole remesiel ÚĽUV v Bratislave. Dodnes v nej vedie kurzy pre deti a dospelých. V roku 2001 získala osvedčenie o priznaní kvalifikácie majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví paličkovaná čipka. Tvorbe textilu sa venuje vo voľnom čase aj v rámci činnosti v záujmových kluboch paličkovanej čipky.

Jarmila Rybánska ovláda predovšetkým tradičné textilné techniky používané na území Slovenska: tkanie na krosnách, tkanie tkaníc ihlou, tkanie tkaníc na doštičke, tkanie na kartičkách, sieťovanie, pletenie na forme. Tvorivé schopnosti si ďalej rozvíja v kurzoch. V ÚĽUV-e absolvovala kurzy šperku, pletenia z papierového špagátu i kurz plstenia, zdobenie kraslíc, pletenia zo šúpolia i z prútia, výroby ozdôb zo slamy, kurz vylievania cínom a ovláda aj drotárske techniky.

Z textilných techník využíva v najväčšej miere – najmä v autorskej tvorbe – paličkovanie čipiek. Podľa vlastných návrhov dodnes vytvorila niekoľko kolekcií obrusov a prestieraní, a to aj s čipkami asymetrických tvarov. Vytvorila aj celopaličkované odevné textílie, dekoratívne prikrývky a šperky, obrázky i objekty. Svoje autorské diela opakovane vystavovala na čipkárskych akciách a na klubových i celoslovenských výstavách paličkovanej čipky.

Silným zdrojom inšpirácie J. Rybánskej sú čipky z tradičných čipkárskych oblastí a lokalít Slovenska. Od roku 2001 navrhuje formy na pletenie čipiek pre začiatočníkov i pokročilé čipkárky. Prispôsobila v nich tradičné vzory čipiek z čepcov, bytových textílií atď. súčasnému použitiu. Vytvorila celé súbory foriem z tradičnej čipky Gemera a Liptova, pričom využíva ovládanie počítačového spracovania kresieb.
V Škole remesiel ÚĽUV v Bratislave učí ako lektorka plstenie, sieťovanie, batikovanie, tkanie na krosnách, tkanie na ráme, spojovacie stehy, tkanie tkaníc a pletenie šnúr, viazanie strapcov z osnovy tkaniny, z nití pridaných k osnove, pletenie na forme atď. Je autorkou publikácií Šnúry a pletence (2011) a Tkanice (2012) z edície Škola tradičnej výroby a remesiel.

ÚĽUV