Darovať kvety znamená podeliť sa o krásu: Flowers for Slovakia

Darovať kvety znamená podeliť sa o krásu: Flowers for Slovakia

Michala Lipková, Katarína Trnovská

Projekt Flowers for Slovakia si za uplynulé tri roky získal kredit stabilnej platformy, ktorá dlhodobo podporuje, produkuje a prezentuje práce výnimočných študentov výtvarných odborov. Idea rozprávania príbehu slovenskej kultúry prostredníctvom netradičného média – súčasného dizajnu, sa sformovala v hlavách Larsa Kempera a Petra Olaha v roku 2009. Dvojica etablovaných dizajnérov sa rozhodla „obdarovať“ talentovaných študentov svojou profesionálnou skúsenosťou a kontaktmi s cieľom vytvárať jedinečné dizajnové originály. Tie majú byť súčasne darom pre Slovensko, pričom priamo podporia povedomie o vlastnej kultúrnej identite. To sa podarilo už prostredníctvom prvej kolekcie skla s názvom Handle with care, ktorú tvorí 12 objektov od 10-tich autorov. Motívom sú slovenské povesti a rozprávky metaforicky stvárnené tradičnou sklárskou technológiou. Odkaz slovenského pôvodu je tak prítomný formálne i ideovo. Kolekcia je prezentovaná ako putovná výstava na medzinárodných dizajnérskych prehliadkach.

Tento rok iniciuje Flowers for Slovakia vznik v poradí druhej kolekcie s názvom Flowers for Vitra. Výsledkom letných tvorivých dielní bude kolekcia nábytku a interiérových doplnkov, reagujúca na estetiku tradičného mobiliáru, ornament a poetiku z oblasti Stredného Slovenska.

ÚĽUV