O nenápadných hrdinkách

O nenápadných hrdinkách

Viera Kleinová

Na začiatku bola výšivka. Respektíve nenápadné a neviditeľné ruky slovenských vyšívačiek. A do hlavnej úlohy ich dostal mladý slovenský grafický dizajnér Tomáš Kompaník. Jeho autorská kniha AHA – diplomová práca, ktorá vznikla v ateliéri grafického dizajnu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne je práve a len o slovenskej výšivke. AHA je mimoriadne oceňovaným projektom vo viacerých súťažiach. AHA je ručne viazaná kniha, ktorá formou rozdelenia na 8 krajov predstavuje rozmanitý svet slovenskej výšivky. Nemá ambíciu byť etnografickou encyklopédiou, je predovšetkým osobnou verziou a vizuálne nápaditým, nepredpojatým a slobodným pohľadom na povšimnutiahodnú časť našich kultúrnych dejín. Je emotívnym prerozprávaním s cieľom sprostredkovať divákovi zážitok a príbehy, ktoré podľa autora v sebe výšivky majú zakódované. Jednotlivé kapitoly uvádza krátkou textovou charakteristikou kraja a typickou ľudovou piesňou. Každý kraj má svoje farebné, materiálové i motivické riešenie, využíva rôzne fonty a grafické prvky. Vzniku knihy predchádzalo dôkladné štúdium zdrojov, podoby slovenskej výšivky Tomáš celý rok skúmal v galériách, múzeách, knižniciach. Následne ich prekresľoval a počítačovo upravoval. Jeho chápanie témy má ďaleko od odstupu, podstatným však preňho bolo uchopiť tradičné vzory a ornamenty pre súčasnosť presvedčivým a zrozumiteľným jazykom.

ÚĽUV