O koži v ÚĽUV-e

O koži v ÚĽUV-e

Eva Ševčíková

Produkcia ľudovoumeleckých výrobkov z jedinečného prírodného materiálu, akým je koža, pokračuje aj v súčasnosti. Výrobky z kože tvoria v sortimente ÚĽUV dve skupiny: prvá, staršia skupina, pozostáva z tradičných krojových opaskov a remeňov, pastierskych káps, krpcov a v malom množstve mešcov na tabak. Druhú, početnú skupinu, tvoria opasky, kapsy, vaky, tašky, obaly na knihy a puzdrá, ktoré vznikli podľa návrhov výtvarníkov alebo výrobcov. Autori na nich použili tradičné spôsoby šitia i výzdoby kože, ale taktiež rôzne spôsoby zapínania opaskov, strapce z pastierskych káps, ornament z kožúškov a pod. V súčasnosti možno vidieť prezentáciu tradičnej výroby z kože napríklad na Dňoch majstrov ÚĽUV v Bratislave, kde svoje výrobky tu pravidelne prezentujú viacerí majstri. Okrem samotnej výroby a jej prezentácie venuje ÚĽUV pozornosť aj vzdelávaniu v tomto remeselnom odvetví. Regionálne centrum remesiel Bratislava má vo svojej pravidelnej ponuke kurz Výroba z kože, na ktorom si účastníci osvoja technologické postupy výroby drobných úžitkových predmetov, učia sa spoznávať vhodný materiál a správne pracovné nástroje na jednotlivé typy výrobkov.
Už od roku 2005 vedie tieto kurzy skúsený a účastníkmi kurzov mimoriadne obľúbený lektor, Jiří Halámek. S výrobou z kože sa stretol u svojho starého otca, ktorý bol čižmárskym majstrom. V roku 1982 sa zamestnal v ÚĽUV-e ako zásobovač. Tu spoznal viacerých zručných remenárov a brašnárov, zoznámil sa s materiálom a nástrojmi, ktoré používali kožiarski majstri. Práve oni ho priviedli k tomuto remeslu. Časom získal výučný list v odbore brašnár – remenár a začal sa remeslu venovať naplno. Vo svojom sortimente má širokú škálu výrobkov z kože – od tradičných výrobkov až po moderné tašky, vaky, kabelky, opasky, drobnú galantériu a pod. Jeho výrobky vynikajú dokonalosťou výtvarného i technického spracovania. V roku 2001 získal Jiří Halámek titul Majster ľudovej umeleckej výroby.

ÚĽUV