Valašky a fokoše

Valašky a fokoše

Ján Svetlík

Valaška je dnes vnímaná väčšinou  ako zastaraná zbraň hôrnych chlapcov, ktorá však slúži už iba ako dekorácia, prípadne ako rekvizita tanečníkov ľudových tancov. Tí informovanejší o nej obvykle ešte vedia, že sa používa v niektorých dedinách na obradové účely, napríklad na svadbách.

ÚĽUV