Výtvarník v ÚĽUV-e

Výtvarník v ÚĽUV-e

Eva Ševčíková

Vysoká výtvarná úroveň výrobkov ponúkaných v obchodnej sieti ÚĽUV nie je výsledkom náhody. Od vzniku inštitúcie boli jej dôležitou súčasťou výtvarne vzdelaní odborníci. Ich poslaním bolo nielen dozerať na výtvarnú a technickú úroveň výrobkov, ale byť aj usmerňovateľmi, poradcami, aj tvorcami výtvarných návrhov. O práci výtvarníka v ÚĽUV-e sme sa rozprávali s Jankou Menkynovou – jednou z výrazných osobností, ktorá tvorivej činnosti v oblasti ľudovej umeleckej výroby zasvätila viac ako štyri desaťročia. Výrobky podľa jej návrhov sú známe a sú stále živou súčasťou výrobného sortimentu mnohých výrobcov.
Úlohou výtvarníka vo vzťahu k výrobe a výrobcom bolo cestovať za výrobcami do terénu, priamo zabezpečovať výkup výrobkov, obnovovanie zanikajúcich techník alebo konkrétnych druhov výrobkov. Postupne sa výrobní výtvarníci začali špecializovať, vzniklo vývojové oddelenie, vzorovali sa nové výrobky – inšpirované slovenským ľudovým umením, v súlade so zachovaním prírodných materiálov, výrobných technológií a výzdobných techník, ktorých výrobu zabezpečovali vybraní výrobcovia. Ak zhotovené návrhy výrobkov prešli výtvarnou komisiou, stávali sa súčasťou predajného sortimentu pod značkou „úľuv“.

ÚĽUV