Drotárska odysea

Drotárska odysea

Dana Kľučárová

Projekt Drotárska odysea, ktorý vznikol vďaka ÚĽUV-u a osobnej iniciatíve jeho riaditeľky, začal naberať reálne kontúry po roku od uverejnenia prvej informácie v tomto časopise. V rámci spolupráce medzi ÚĽUV-om a výtvarníčkou Evou Burtscherovou, Slovenkou žijúcou a pracujúcou v Rakúsku, sa šesť výrobcov – Janette Imrová, Hana Krafčik, Blažena Kriváková, Dagmar Křížová, Štefan Smržík a Jozef Šabó – vybralo na skusy do Rakúska. Tak ako chodievali drotári kedysi. Pani Eva Burtscher je žena, ktorej učarovali ploty. A nie hocijaké. O jej tvorbe sme podrobnejšie písali už v RUD-e č. 2/2015. Kvôli zefektívneniu výroby výpletov sa Eva Burtscher rozhodla realizovať projekt, ktorý nadväzuje na tradíciu drotárstva i výroby paličkovanej čipky na Slovensku. Na spoluprácu pri výrobe výplní čipkovaných plotov chcela využiť praktické skúsenosti a šikovné ruky slovenských drotárov i čipkárok. V rámci pilotného projektu s ňou slovenskí drotári budú spolupracovať na vývoji a výrobe novej dizajnovej línie produktov spoločnosti SECURO Zaunbau. S cieľom bližšie sa zoznámiť a preskúmať konkrétne možnosti a formy spolupráce sa 5. apríla 2016 prvá skupina drotárov vybrala do dielní a ateliéru v rakúskom meste Dechantskirchen, kde ich už čakala pani Burtscher aj s jej realizačným tímom.

ÚĽUV