Keď si šperky robia, čo chcú

Keď si šperky robia, čo chcú

Zuzana Duchová

MisbEhAVed je dizajnový projekt architektov Jána Perneckého, Tomáša Tholta a Mateja Hoppana, ktorí sa pokúšajú priblížiť tvorbu produktového dizajnu s využitím súčasných technológií a experimentálnych postupov vychádzajúcich z prírody. Všetci traja autori sú vzdelaním architekti. Túto disciplínu však často prekračujú smerom k produktovému dizajnu, programovaniu či voľnému umeniu. Výsledkom ich zaujímavého projektu sú tri autorské kolekcie šperkov vytvorené so silným dôrazom na generatívny proces. Pri takom spôsobe tvorby nie je výsledný objekt navrhovaný priamo, ale vzniká na základe vopred definovaných pravidiel ako priebeh simulácie v čase. Názov projektu bol zámerne ponechaný v angličtine, komunikačnom jazyku tohto segmentu dizajnu. Vyjadruje podstatu procesu tvorby, algoritmov, ktoré neposlúchajú vždy príkazy tvorcu, ale niekedy si robia, čo samy chcú. Výsledným produktom je funkčný šperk, mohli by ním však byť aj iné formy – domy, odevy či iné objekty. Formu šperku si tvorcovia zvolili najmä pre jej praktickú realizovateľnosť. Generatívny prístup k tvorbe predstavuje významnú zmenu v rozmýšľaní o navrhovaní. Výsledný dizajn však nerezignuje na šperk ako cieľ tvorivého procesu. Experimentuje s jeho tradičnou formou, prekračuje konvencie, otvára otázky vzťahu dizajnu a ľudského tela a posúva prax jeho návrhu i výroby.

ÚĽUV