Kinetický šperk Antona Cepku

Kinetický šperk Antona Cepku

Mária Hriešik Nepšinská

Výber šperkárskej tvorby Antona Cepku, jedného z najvýznamnejších európskych autorov, predstavilo už vlani rozsiahlou retrospektívnou výstavou múzeum Die Neue Sammlung – The Design Museum v Mníchove. Prierez umelcovou tvorbou sme si však mohli pozrieť aj v expozícii SNG s názvom Kinetický šperk. Slovenská verzia expozície, ktorá obsahovala 284 Cepkových diel, predstavila okrem reprezentatívneho výberu šperkov aj jeho sochársku, dizajnérsku časť tvorby a kresby. SNG ju pripravila pri príležitosti 80. narodenín umelca, ktorého priblížila nielen ako zakladateľa slovenského a českého šperku, ale aj ako osobitého tvorcu konštruktívno-kinetických objektov. Základom Cepkovho tvorivého procesu je kresba. Predstavuje východisko pre myšlienku, ktorej autor dáva plastickú podobu, formuje ju a rozvíja, mnohokrát s ňou experimentuje. Práca na samotnom šperku sa potom stáva hrou a niekedy je výsledný tvar celkom odlišný od pôvodného zámeru. Ako naznačuje prierez tvorbou Antona Cepku na výstave v SNG, dominantnou sférou je autorský šperk, no umelec kladie veľký dôraz aj na spojitosť diela s priestorom a vo svojom programe spočiatku volí práce, ktoré sú bezprostredne zviazané s architektúrou. Jeho realizácie určené do interiéru alebo exteriéru sú nefiguratívne kompozície postavené na princípe pôsobenia kontrastov čistej plochy a bohato členenej siete.

ÚĽUV