Tradičný ľudový šperk

Tradičný ľudový šperk

Diana Némethová

Tradičnými ľudovými šperkami nazývame ozdobné a účelové predmety, ktoré mali pre nositeľov vysokú hodnotu a v priebehu historického vývoja sa stali neoddeliteľnou súčasťou ľudovej kultúry. Pôvod mnohých z nich možno nájsť v účelových predmetoch, ktoré sa zdobením menili na šperky. Väčšinou neboli z drahých kovov ani zo vzácnych kameňov, nezhotovovali ich v zlatníckych dielňach majstri zvučných mien, no napriek tomu spĺňajú charakteristiku šperku. Vychádzajúc z poznatku, že ľudia na vidieku si v minulosti sami vyrobili všetko, čo potrebovali, pričom peňazí bolo málo, je pochopiteľné, že aj šperky zhotovovali z bežne dostupných materiálov. Mnohé sa dedili, veľa ráz poslúžili na opätovné použitie roztavením a výrobou šperku novšieho vzhľadu. Aj preto dnes v múzeách či v súkromných zbierkach málokedy nájdeme ľudový šperk starší ako dvesto rokov. Od bežného šperku sa líšia najmä tým, že zatiaľ čo šperky z drahých kovov a kameňov sa časom stali takmer výlučne ozdobou a drahocenným klenotom, ľudový šperk slúžil takmer vždy na konkrétny praktický účel. Nech bol tradičný ľudový šperk z akéhokoľvek materiálu, v priebehu storočí sa stal prirodzenou súčasťou našej histórie a zastáva v nej čestné miesto hodné pozornosti.

ÚĽUV