Tradičný mužský šperk

Tradičný mužský šperk

Karol Strelec

Šperky neboli iba doménou žien. Vo svojom často špecifickom zhotovení zohrávali významnú úlohu i v mužskej populácii. Na našom území sa vyskytoval pomerne široký sortiment klasických mužských šperkov, ktoré boli nielen estetické, ale aj praktické. Tvorcami mužských šperkov či ozdôb boli popri ojedinelých špecializovaných remeselníkoch zväčša neškolení samoukovia, predovšetkým kováči, drotári, kovolejári a kovotepci, výrobcovia zvoncov, bačovia alebo pastieri. Svoje výrobky zhotovovali podľa starých osvedčených techník pre seba i svoje okolie. Relatívne široký sortiment klasických mužských šperkov možno z hľadiska funkcie rozčleniť do dvoch základných skupín. Prvú predstavujú šperky osobného charakteru. Nosili sa priamo na tele a mali väčšinou ochranný, respektíve symbolický význam, hoci postupom času sa do popredia dostával aj estetický zámer. Boli to najmä prstene, zriedkavejšie náramky a náušnice. Druhú skupinu tvoria šperky spravidla úžitkové, bezprostredne späté s vývojom odevu. Boli to rozličné spínadlá, napríklad háčiky, spinky na košele, pracky na opasky a kapsy, ďalej puklice, svorky, rozmanité ozdobné cvočky, ako aj retiazky, remienky a rôzne klobúkové ozdoby.

ÚĽUV