Drotárstvo v Múzeu ľudovej umeleckej výroby

Drotárstvo v Múzeu ľudovej umeleckej výroby

Libuša Jaďuďová

Autorka predstavuje výskumnú správu Výskum ľudových umeleckých výrobkov z kovu pracovníka ÚĽUV-u Jána Okruckého z rokov 1961 – 1962. Podľa zistení bádateľa sa na drotárske výrobky používal železný, medený, mosadzný alebo hliníkový drôt rôznej hrúbky. Do sortimentu patrili potreby pre domácnosť, ako boli nástenné stojany na lyžice, obaly na kvetináče alebo pasce na myši. Na výrobu honosnejších a reprezentatívnejších výrobkov sa používal spravidla postriebrený drôt. V článku dostalo priestor aj reprezentatívne nahliadnutie na predmety z drôtu, ktoré vo svojom zbierkovom fonde uchováva Múzeum ľudovej umeleckej výroby (MĽUV) v Stupave. Z terénneho výskumu z druhej polovice 20. storočia pochádzajú dva pôvodné predmety od Jakuba Šeríka z Dlhého Poľa. Ďalšiu skupinu tvoria predmety nadobudnuté do muzeálnych zbierok po roku 2008 odbornými zamestnancami múzea. Osobitnú zbierku múzea tvoria drôtené artefakty z dizajnovej súťaže Kruhy na vode, ktorú ÚĽUV organizuje od roku 2000.

ÚĽUV