Jedinečný slovenský fenomén

Jedinečný slovenský fenomén

Katarína Hallonová

Drotárstvo patrí k najmladším, no zároveň najznámejším slovenským remeslám. Najprv predstavovalo mužské pochôdzkové doplnkové ľudové zamestnanie zamerané na opravy kuchynského riadu a podomový obchod. Vzniklo pravdepodobne začiatkom 18. storočia z akútnej potreby riešiť katastrofálnu biedu a beznádejnú sociálnu situáciu obyvateľov hospodársky najzaostalejších horských oblastí v severozápadnej časti Trenčianskej stolice a neskôr aj severného Spiša. Prešlo zložitým historickým vývojom a postupne dosiahlo také formy, vnútornú i vonkajšiu organizáciu a materiálne prejavy, aké nemali vo svete obdobu. Stalo sa osobitným ekonomickým, historickým, etnografickým, sociálnym, sociologickým i kultúrnym, mnohokrát rozporuplným fenoménom, ktorý viac ako štvrťstoročie nielenže ovplyvňoval v pozitívnom i negatívnom zmysle osudy ľudí žijúcich alebo pochádzajúcich z týchto regiónov, ale formoval aj prostredie, v ktorom títo ľudia pôsobili, a to i v zahraničí.

ÚĽUV