Jozef Zoller: Dodko Drôtik majstrom

Jozef Zoller: Dodko Drôtik majstrom

Dominika Žažová

Jozef Zoller prejavil svoj talent a zručnosť už v detstve. Od svojej mamy sa priučil vyšívaniu. Neskôr ho zaujala aj výroba dekoratívnych a úžitkových predmetov z drôtu. Ako samouk sa ďalšou a ďalšou prácou neustále zdokonaľoval, a keď sa vyskytla možnosť prihlásiť sa do vznikajúcej Dielne umelecko-úžitkového drotárstva pri Drôtovni Hlohovec, neváhal a využil príležitosť. V hlohoveckej dielni pôsobil až do jej zatvorenia v roku 2000. O dva roky si založil živnosť a začal spolupracovať s Ústredím ľudovej umeleckej výroby. Dodkovi Drôtikovi – ako ho všetci volajú – bol v roku 2016 udelený titul majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroba z drôtu.

ÚĽUV