Nazývajme veci pravým menom

Nazývajme veci pravým menom

Martin Mešša

Ľudová kultúra získava v poslednom čase čoraz väčšiu pozornosť. Popritom sa často zabúda na správne používanie termínov dotýkajúcich sa foriem a podôb jej existencie a fungovania. A to aj ľuďmi, ktorí vehementne proklamujú svoj obdiv a lásku k nej, ako aj snahu o jej udržiavanie. V článku sa preto bližšie pozrieme na terminológiu úzko spätú s ľudovou kultúrou, ľudovoumeleckou výrobou a remeslom.

ÚĽUV