Drevo a človek

Drevo a človek

Veronika Kotradyová

Drevo obklopovalo druh Homo sapiens od jeho počiatku. Spracovanie dreva je pevnou súčasťou tradičnej materiálnej kultúry na celom svete. Bol to najdostupnejší, ľahko opracovateľný a pritom dostatočne pevný materiál, z ktorého človek vyrábal nástroje, prístrešky, predmety dennej potreby i zbrane, vďaka ktorým prežil. V súčasnosti je drevo stále dostupnou obnoviteľnou surovinou, z ktorej sa vyrábajú materiály používané v stavebníctve. Využíva sa najmä na ekologické stavby a ich vybavenie vrátane predmetov na každodenné použitie. A hoci ho masívne nahrádzajú iné materiály, človek sa ho len tak skoro nevzdá – drevo vyvoláva a vždy bude vyvolávať pocit pohody. Prečo je to tak? Má to biologické aj kultúrne vysvetlenie. Človek prirodzene inklinuje k lokálnym prírodným materiálom – pripomínajú mu prostredie podporujúce prežitie. Náš nervový systém ich má vďaka zdedeným nevedomým skúsenostiam a preferenciám „naskenované“, ľahko ich rozpoznáva, a preto sa v ich prítomnosti dokáže uvoľniť. Preto je drevo mimoriadne vhodné do priestorov, kde sa máme cítiť dobre, tráviť kvalitný čas alebo oddychovať. Je príjemné mať ho doma, na pracovisku, v škole i vo verejných priestoroch.

ÚĽUV