Nová tvár Dvora remesiel ÚĽUV-u

Nová tvár Dvora remesiel ÚĽUV-u

Tomáš Mikolaj

Ústredie ľudovej umeleckej výroby realizuje projekt Z dreva stvorené – oživenie verejných priestorov funkčnými dizajnovými prvkami ukotvenými v tradičnom remesle. V rámci neho piati študenti Ateliéru interiérového dizajnu Vysokej školy výtvarných umení vytvorili výtvarno-architektonické návrhy riešenia priestoru Dvora remesiel ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave. Vybraný návrh študentky Tímey Kepovej sa bude realizovať aj v praxi, prvé kroky dokonca už tento rok.

ÚĽUV