Remeslo a dizajn ako samostatná problematika vzdelávania dizajnérov

Remeslo a dizajn ako samostatná problematika vzdelávania dizajnérov

René Baďura, Karolína Štefániková, Matej Záborský

Na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene sa zaoberáme problematikou vzťahu remesla a dizajnu už viac ako desaťročie. Táto oblasť je pre nás zaujímavá z viacerých uhlov pohľadu. Napríklad ako neustály zdroj inšpirácií, ktorý má cenu analyzovať, sledovať, zachovať a transformovať. Je to naše lokálne DNA, ktoré v dnešnom globalizovanom svete masovej výroby neosobných produktov pre obrovské trhy môže byť nesmierne cenným obohatením, identifikovaním sa s priestorom a hodnotami v ňom vznikajúcimi. Remeslo, remeselná činnosť i ručná práca má hodnotu – pretože je odrazom človeka a jeho umu, získaného počas mnohých generácií. Táto činnosť nie je ukotvená v čase a nie je nemenná. Je živým procesom, ktorý sa prirodzene zžíva so súčasnosťou. Študentom – budúcim dizajnérom – sa snažíme ukázať možnosti tohto jedinečného fenoménu.

Naša výučba sa zameriava na problematiku poznania miestnych koreňov tvorby. Zmyslom je analýza väzby globálnych vzťahov a lokálnych riešení. Remeslo je vnímané ako jeden z možných základov pre kreatívny priemysel, ako výborný a nekonečný motivačný činiteľ pre dizajn a dizajnéra, ako unikátny technologický proces s jedinečnými vlastnosťami, výstupmi, ako odkaz minulosti transformovaný do budúcnosti. Nami podporovaná manuálna zručnosť prináša študentom dizajnu možnosť čo najpravdivejším, poctivým „remeselným“ spôsobom uchopiť zvolenú tému alebo problém. Naším zámerom je dať študentovi impulz na hľadanie vlastných interpretácií remesla.

ÚĽUV