Tandemy s STU

Tandemy s STU

Veronika Kotradyová

Ústredie ľudovej umeleckej výroby podporuje, chráni a kultivuje majstrovské tradičné remeslo už viac ako 75 rokov. Majstri ľudovej umeleckej výroby prechádzajú výberom komisie, kde sa dohliada na pôvodný tradičný materiál a techniku. ÚĽUV pôvodnú ľudovú produkciu podchytil v celoštátnej mierke a profesionalizoval ju zapojením školených výtvarníkov do návrhárskeho procesu. V novom miléniu sa tak dialo aj formou organizovania súťaže Kruhy na vode, kde sa študenti aj profesionáli zapájajú s cieľom hľadania rôznych stratégií nadväzovania na tradičné materiály, formy a remeselné techniky. Práve v tomto duchu sa nesie nová iniciatíva: obnoviť a posilniť spoluprácu remeselníkov a dizajnérov pri tvorbe spoločného diela. Tento projekt dostal trefný názov Tandemy. V článku sa dozviete viac o jeho prvej fáze i o spolupráci s vysokými školami zameranými na dizajn. Do projektu sa zapojil Ateliér dizajnu Vysokej školy výtvarných umení pod vedením Ferdinanda Chrenku a študenti Dizajnu na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity pod vedením Veroniky Kotradyovej.

ÚĽUV